Anatomska patologija je grana medicine koja proučava makroskopske i mikroskopske promene prouzrokovane polestima u organima i tkivima ljudskog tela, a njen cilj je da omogući dijagnozu. Koristi se ili u post-mortem (nakon smrti) ispitivanjima kako bi se identifikovao ili odredio uzrok smrti, ili u analizi biospija i hirurških uzoraka za dijagnozu bolesti ili mogućnosti operacije.

 

Šta anato-patolog radi?

Anato-patolog je doctor koji je specijalizirao anatomsku patologiju. Glavna uloga ove vrste dogtora je da formuliše dijagnozu bolesti ispitivanjem mikroskopskog i makroskopskog tkiva. Ovaj specijalista je veoma bitan i u onkologiji za ispitivanje uzorka tkiva pacijenta kako bi se odredio tip tumora i kako bi se pripremila određena terapija za pacijenta.

 

Koje bolesti leči anato-patolog

U slučajevima ispitivanja koja se vrše nakon smrti i autopsija, bolesti sa kojima specijalista može doći u dodir su beskonačne. Ukoliko anato-patolog analizira uzorke tkiva i radi biopsije, najčešće bolesti su nesumnjivo  onkološke prirode.

 

Koje procedure koristi anato-patolog?

Procedure koje koristi ova vrsta specijaliste uključuju ispitivanja mikroskopskih ćelija prisutnih u uzorcima tkiva od različitih izvora kao što su telesne tečnosti, sekreti, i intrakavitalni, ispitivanja biopsija, uzoraka tkiva uzetih tokom operacija (histopatologija) i ispitivanja nakon smrti (autopsije).