Anesteziologija je grana medicine koja se bavi kontrolom bola i brigom o pacijentu pre, tokom i nakon operacije.

 

Šta anesteziolog radi?

Anesteziolog je zadužen za medicinske odluke koje su povezane sa izborom i upravljanjem anestezija tokom hirurških i ne-hirurških zahvata. Specijalista posećuje pacijenta unapred i oćenjuje koji je najodgovarajući tip anestezije, informiše pacijeta o karakteristikama i  rizicima anestezije koja treba da se primeni, i daje odgovore na pitanja koja pacijent možda ima. Ovaj specijalista je takođe uključen u post-operativni period, reanimaciju pluća (eng. CPR), tranfuzije, i veštačko disanje.

 

Koje bolesti leči anesteziolog?

Anesteziolog je uključen u bilo koji ti hirurških ili ne-hirurških, kao što je kolonoskopija i endoskopija, zahvata koje zahtevaju upotrebu anestetika, te zato može da učestvuje u lečenju bilo koje vrste bolesti ili stanja koje zahteva intervenciju ovog tipa.

 

Koje zahvate koristi anesteziolog?

Pre operacije, doktor prikuplja informacije o pacijentovoj medicinskoj istoriji uključujući i sadašnje i prošle bolesti, alergije, operacije, i bilo koje druge medicinske informacije koje su korisne za razumevanje zdravstvenog stanja pacijenta. Tokom operacije, ovaj specijalista može da upravlja opštim, regionalnim, epiduralnim i spinalnim anestezijama ili sedativima.

 

Kada pacijent treba da poseti anesteziologa?

Poseta anesteziologu se preporučuje uvek kada pacijent treba da podlegne hirurškom ili nehirurškom zahvatu, što zahteva upotrebu anestetika.