Dijabetologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem dijabetesa, posebno šećerne bolesti i njenog lečenja.

 

Šta dijabetolog radi?

Dijabetolog se bavi dijagnoziranjem dijabetesa u svim njegovim formama, i njegovim lečenjem kako bi se omogućilo pacijentu da kontroliše patologiju i održi dobar kvalitet života.

 

Koje bolesti leči dijabetolog?

Dijabetolog leči dijabetes u svim njegovim formama, uključujući i šećernu bolest, dijabetes koji je zavistan od insulin (Tip 1 dijabetesa), dijabetes insipidus, i gestacijski dijabetes.

 

Koje zahvate koristi dijabetolog?

Veoma bitan deo dijabetoloovog zadatka jeste da pokaže pacijentima kako da upravljaju ovom bolešću na najbolji mogući načina. Specijalista uglavnom koristi testove krvi kako bi otkrio i pratio promene nivoa glukoze u krvi u telu. Ako je u pitanju destacijski dijabetes i dijabetes tipa 1, doctor će koristiti insulinsku terapiju.

Ova vrsta specijaliste insistira na promeni načina života uključujući umerenu fizičku aktivnost i konstantnu ali redovnu i dobro izbalansiranu ishranu.

 

Kada pacijent treba da psoeti dijabetologa?

Pregled treba da bude zakazan ukoliko pacijent doživljava simptome koji su tipični za šećernu bolest i dijabetes tipa 1 kao što su pojačana žeđ, malaksalost, česte infekcije sluznih membrana, iritantnost, česta mokrenja, iznenadni gubitak težine, i oslabljeni vid.

Pregled je takođe neophodan ukoliko su testovi krvi pokazali anomalije koje mogu da sugerišu na prisustvo disbalansa u nivou glicemina. Drugi razlozi za psoetu ovom lekaru su u trudnoći, u slučaju novih simptoma onih pacijenata kojima je već data dijagnoza, a i u slučaju da pacijent želi drugo mišljenje po pitanju dijagnoze ili upravljanja bolesti.