Dijagnostička i interventivna radiologija je grana medicinske radiologije koja uključuje sve dijagnostičke i interventivne procedure koje se vrše pod vođstvom i kontrolom radioloških metoda. Radiološke metode uključuju radiografsko slikanje pomoću X-zraka, ultrazvuk korišćenjem ultrazvuka, i magnetnu rezonancu baziranu na fizičkom fenomenu resonance jezgra atoma. Obično Pet (Tomografija emisije pozitrona) i scintigrafijska ispitivanja ne ne računaju jer se smatraju delom nuklearne medicine.

 

Koje procedure koristi dijagnostički i interventni radiolog?

Procedure koje se koriste u dijagnostičkoj i interventnoj radiologiji su manje invazivne nego u tradicionalnoj otvorenoj hirurgiji.  Pored prednosti koje korišćenje ove metode ima jeste i korišćenje lokalne anestezije umesto totalne, smanjujući tako dužinu bolničkog lečenja i postoperativne terapije, i smanjenje rizika prilikom intervencije.

Svrha dijagnostičke i interventne radiologije jeste da učini operaciju manje invazivnom ali isto toliko efektivnom u poređenju sa tradicionalnom hirurgijom.

 

Šta dijagnostički i interventni radiolog radi?

Dijagnostički i interventni radiolog je doktor koji je specijalizirao radiologiju i koji vrši interventive zahvate pod vođstvom i kontrolom metoda dijagnostičkog snimanja kao što su X-zraci, MRI, ultrazvuci, i CAT skenovi.

 

Koje bolesti leči dijagnostički i interventni radiolog?

Patologije koje leči dijagnostički i interventni radiolog su obično manje invazivne od tradicionalnih hirurških zahvata. One obuhvataju angiografiju, ehografiju, konvencionalnu radiografiju, magnetnu rezonancu  i CAT snimanje.

 

Kada pacijent treba da poseti dijagnostički i interventni radiolog?

Lekar opšte prake šalje pacijente kod dijagnostičkog i interventnog radiologa radi dijagnostičkog tretmana, i da prati postoperativni oporavak.