Endokrinologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem hormona i endokrinih žlezda u vezi sa njihovom prirodom, proizvodnjom i radom. Endokrine žlezde su one koje proizvode sektrete tipično hormone u cirkulatornim tečnostima tela kao što su tiroidna, paratiroidna, hipofiza, pinealna, timusna, nadbudrežna, pankreasna, interstilalna, testikularna, i jajnična žlezda.

 

Šta endokrinolog radi?

Endokrinolog je specijalista koji se bavi dijagnostifikovanjem i lečenjem poremećaja koji utiču na endokrine žlezde u ljudskom telu i bolesti koji iz njih proizilaze.

 

Koje bolesti leči endokrinolog?

Bolesti i poremećaji koji mogu biti lečeni uključuju sindrom kratkog rasta, dijabetes, poremećaji metabolizma, neplodnost, tiroidna bolest, menopauza, visok krvni pritisak (hipertenzija), problem sa holesterolom, problem vezani za puberter (rani ili kasni), višak ili manjak proizvodnje hormona, osteoporozu i krhkost kostiju, i tumore endokrinih žlezda.

 

Koje procdure koristi endokrinolog?

Endokrinog je specijalista koji je u stanju da napravi dijagnozu po pitanju mnogo broja patologija i upravlja bolestima nedostataka  i preteranim prisustvom jednog ili više hormona ili supstanci koji, u mnogim slučajevima, takođe mogu da se dogode dugi vremenski period u telu.

Glavne alatke koje endokrinolog koristi su laboratorijski testovi. Mngoi patološki uslovi endokrinig žlezda se ispituju stimulacijom rada žlezda primenom stimulativnih agenata, ili inhibiranjem same aktivnosti žlezde. Doktor će potpom uzeti uzorke krvi pomoću određenih testova da proceni bilo kakve promene prouzrokovane datom substancom.

Endokrinolog takođe koristi dijagnostičko snimanje koje može otkriti prisustvo anomalija u endokrinim organima.

 

Kada pacijent treba da poseti endokrinologa?

Pacijent treba da poseti endokrinologa u slučajevima kada laboratorijski testovi otkriju anomalije koje će sugerisati na prisustvo endokrinih smetnji, ili kada su ranije pacijentu dijagnostifikovani novi simptomi koji su povezani sa endokrinim poremećajima. Drugi razlog jeste da je pacijent živeo sa takvim stanjem godinama ali ima problema sa podnošenjem bolesti, ili u slučaju da pacijent jednostavno želi drugo mišljenje o dijagnozi ili lečenju endocrine bolesti od koje dati pacijent pati.