Farmakologija je nauka koja proučava molekularne mehanizme bioloških efekata lekova i drugih supstanci, sintentičkog ili prirodog porekla, na ćelijama, tkivima i organima.

Ovo je obično multidisciplinarna nauka, zajedno sa kliničkom farmakologijom, kardiovaskularnom farmakologijom, neuropsihofarmakologijom, farmakogenetikom, itd.

 

Šta farmakolog radi?

Farmakolog koristi znanja raznih disciplina posebno fiziologije, biohemije, ćelijske biologije, I molekularne biologije da reši problem povezane sa lekovima, hormonima, ili drugim hemikalijama. Ovaj specijalista optimizuje terapije lekovima i pruža informacije preko farmakogenetskih markera koji mogu da predvide efektivnost ili toksičnost  nekog leka, i učestvuje u aktivnostima farmacijske predostrožnosti i farmacijske ekonomičnosti kako bi povećao bezbednost lekova i optimizovao njihovo korišćenje radi ograničavanja troškova.

Farmakolog može takođe da pacijentu pruži i informaciju o tome šta se dešava onda kada se uzme lek, moguća dejstva u kombinaciji sa drugim lekovima koje pacijent možda uzima, koliko dugo lek ostaje u sistemu, i kako se izbacuje.

 

Koje bolesti leči farmakolog?

Farmakolog se ne fokusaira samo na jednu bolest već na lekove koji mogu biti iskorišćeni za lečenje raznih bolesti. Pored lekova sa kojima se lekar najčešće susreće su antibiotic, oralni antikoagulanti, antidepresivi, antiepileptici, antiestrogeni, antipsihotici, antiretroviralni, antiviralni, hemoterapijski, biološki, imunosupresanti, i opijumski lekovi. Farmakolog takođe može da proučava molekularne faktore uključene u metabolizmu i transport lekova kroz sistem.

 

Koje procedure koristi farmakolog?

Pored najčešće korišćenih procedura od strane farmakologa, tu se ubrajaju i analiza genetskih markera, izvlačenje DNA, statička analiza suprotnih reakcija kako bi se odredili faktori rizika koji se povezuju sa uzimanjem leka. Ovaj specijalista takođe koristi hromografičke metode kao što je HPLC koje omogućavaju doktorima da proučavaju upijanje, distribuciju, metabolizam i eliminaciju lekova, i da prate njihovo terapeutsko korišćenje.

 

Kada pacijent treba da poseti farmakologa?

Pacijent treba da poseti ovog specijalistu ili lekara opšte prakse, koji će onda prepisati farmakološke lekove.