Fizijatriska medicina je grana medicine koja se bavi oporavkom glavnih motornih funkcija koje je pacijent izgubio tokom operacije, povrede ili bolesti.

 

Šta fizijatar radi?

 

Fizijatar se bavi oporavkom glavnih funkcijskih sposobnosti koje mogu da se pojave tokom operacije, povrede ili bolsti.

Oštećenja su možda oštetila telesne structure, organe ili udove. Cilj fizijatra je da pomogne u ponovnom uspostavljanju, koliko je to god moguće, funkcionalnosti ovih veština kako bi se unapredio kvalitiet života pacijenta.

 

Koje bolesti leči fizijatar?

 

Funkcije i telesne strukture koje mogu biti pod uticajem uključuju funkcije muskuloskeletalnih struktura i nervnog sistema koje su vezane za pokrete, funkcije i strukture kadriovaskularnog i respiratornog sistema, čulne funkcije, funkcije i strukture glasa, i funkcije i strukture genito-urinarnog sistema kao što je zadržavanje mokrenja.

Dnevne aktivnosti koje mogu biti ugrožene usled ovih nepravilnosti uključuju učenje primenjivanja znanja, opštih poslova, komunikacije, pokretnosti, lične brige, društvenih, civilizovanih i javnih interakcija i veza.

 

Koje procedure koristi fizijatar?

 

Procedure koje fizijatar može da koristi uključuju procenu funkcionalnosti, izokinetički test, ekstrakorporalnu terapiju šok talasima, test hodanja, kardiopulmonarno testiranje vežbanja, i procenu kognitivnih poremećaja, autonomnog nervnog sistema, poremećaje u govoru, i nemogućnost zadržavanja mokrenja.

 

Kada pacijent treba da poseti fizijatra?

Pacijent može da poseti fizijatra kada god pati od akutnog ili hroničnog muskuloskeletalnog bola, ili ima primećena ograničenja prilikom normalnog funkcionisanja svog muskuloskeletalnog sistema.

 

Ka dodatak ovome, ovaj specijalista se bavi programima rehabilitacije kao što su postoperativne ortopedske operacije kuka ili kolena, posledice šloga ili neurohirurških intervencija, nakdnadni efekti kadrio-hirurških intervencija kao što su koronarno-arterijsko presađivanje bajpasa i operacija grudnog koša kao što je rak pluća.