Gerijatrija je grana medicine koja se bavi potrebama i zdravstvenim problemima ljudi u kasnom dobu.

 

Šta gerijatar radi?

Gerijatar je vrsta doktora koji je u mogućnosti da oceni i leči tipične zdravstvene problem starih ljudi. Ovaj zadatak j ečesto težak zbog činjenice da nije retko da ljudi stariji od 65 godina imaju više zdravstvenih problema koji zahtevaju intervencije nekoliko specijalista. Gerijatar takođe sprečava istovremeno uzimanje više lekova, koji mogu da prouzrokuju neželjene efekte ili da prouzrokuju opasne interakcije.

 

Koje bolesti leči gerijatar?

Bolesti koje može da leči gerijatar uključuju artritis, dijabetes, poteškoće u socijalnim interakcijama, poremećaji sa pamćenjem kao što je Alchajmerova bolest, hipertenzija, kardiovaskularne bolesti i kognitivni poremećaji.

 

Koje procedure koristi gerijatar?

Gerijatar je medicinski radnik koji ima multidiscpilionarni pristup prilikom brige o pacijentu i pomoći članovima porodice. Ovaj specijalista obično sarađuje sa timom koji čine sestre, fizioterapeuti, socijalni radnici, nutricionisti, eksperti za okupacijonu terapiju, terapeuti za govor, i psihijatri. Ovo omogućava procenu medicinskih, društvenih i emocionalnih potreba pacijenta i bavi se trenutnim problemima i pitanjima kao što su gubiak pamćenja, inkontinencija, rizici od povreda, briga o pacijentovoj higijeni i ishrani, i moguće potrebe za pomoć prilikom oblačenja.

Kada pacijent treba da poseti gerijatra?

Uopšteno govoreći, pacijentu može zatrebati pomoć gerijatra nakog 75 godine starosti i prisustva zdravstvenih problema, uključujući i kognitivne poremećaje. Treba konsultovati gerijatra kada zdravlje i briga o starijoj poseti prouzrokuju znatan stress porodici, prijateljima, i samom pacijentu, ili kad je pacijentu teško da sam prati prepisane terapije ili uputstva.