Hepatologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem, prevencijom, dijagnozom, i upravljanjem bolestima koje utiču na jetru, žučnu kesu, žučne puteve, i pankreas.

Šta hepatolog radi?

Hepatolog je doktor koji je specijalizirao gastroenterologiju sa kliničkim iskustvom na polju hepatologije, koji daje dijagnozu i leči bolesti koje utiču na jetru, žučnu kesu, žučne puteve, i pankreas. Ova vrsta doktora je takođe odgovorna za upravljanjem zdravlja pacijenta koji je ima trnasplataciju jetre.

Koje bolesti leči hepatolog?

Bolesti koje može da leči hepatolog su virusni hepatitis i bolest jetre povezana sa upotrebom alkohola. Preciznije, hepatolog može da dijagnostifikuje i leči bolesti i poremećaje kao što su nevirusni hepatitis, hepatitis A, B, C i E, citomegalovirus, Ajpstan-Barvo virus, herpes simpleks, žutu groznicu i rubeolu, hronični virusni hepatitis, zamašćenu jetru, alkohloni i nealkoholni steatohepatitis, metabolički sindrom, i ciroza jetre. Druge bolesti i poremećaji uključuju hepatične ciste, rak jetre, žuticu, prekomerno uzimanje lekova, unutrašnje krvarenje prouzrokovano portalnom hopertenzijom, defekte enzima koji dovode do povećane jetre kod dece, hidatid, šistomiaziju, i genetske i metaboličke bolesti jetre. Dalje, doktor može da dijagnostifikuje hemahromatozu, pankreatitis, oštećenja pankreasa prouzrokovana infekcijama, tumore i zloupotrebu alkohola, krvarenje i obstrukciju, jednostavnu ili kavernoznu hemangionu, fokalnu nodularnu hiperplaziju, adenoma, rak žučnog sistema, holangiokarcinom, i rak žučne kese.

Koje zahvate koristi hepatolog?

Neke od procedura koje kroisti hepatolog uključuju endoskopsku retrogradnu kolangiopankreatografiju (ERCP), perkutanu transhepatsku kolangiografiju (PTC), i transjungularnu interhepatski protosistemički šant (TIPSS).

Kada pacijent treba da poseti hepatologa?

Lekar opšte prakse šalje pacijenta u poseti hepatologu iz razloga kao što su prekmerno korišćenje lekova, žutica, ascitesom, gastrointestalno krvarenje, i anomalije koje se pokažu na testovima krvi.