Hirurgija jetre jeste grana medicine koja se bavi ljudima koji pate od bolesti jetre koje zahtevaju hirurški tretman.

 

Šta hirurg jetre radi?

Hirurg jetre je hirurg koji je specijalizirao hirurške zahvate koji se vrše na jetri, sa ciljem lečenja, ili poboljšanja bolesti koje potiču od ovog organa.

 

Koje bolesti leči hirurg jetre?

Hirurg jetre se bavi lečenjem I tretiranjem bolesti koje utiču na jetru kao što su žučni atrezijom koji je nasledna bolest žučn ekese, kamene žuči, ciroze jetre, holangitisa i portalne hipertenzije.

 

Koje zahvate primenjuje hirurg jetre?

Na gijagnostičkom nivou, ovaj hirurg sprovodi testove kao što su ehografija, citologija, i histologija malih komada tkiva jetre, biopsiju, dopler utlrazvuk i snimanje magnetnom rezonancom.

 

Na hirurškom nivou, ovaj specijalista sprovodi zahvate kao što su žučno-digestivna anastomoza, termalna ablacija, radio ablacija, i hemijska ablacija žučnih lezija. Ovaj specijalista takođe može sprovesti transplataciju jetre i njenu resekciju što znači uklanjanje dela jetre.

 

Kada pacijent treba da psoeti hirurga za jetru?

Lekar opšte prakse šalje pacijenta kod ovog specijaliste kada je to potrebno. Drugi razlog jeste kada hirurg nadlgeda pacijenta tokom post-operativnog perioda.