Imunologija je grana medicine koja se bavi strukturom i funkcijom imunog sistema, fokusirajući se na razvoj, anatomiju, i probleme koji iz toga proističu.

 

Šta imunolog radi?

Imunolog se brine o imunom sistemu pacijenta i blisko sarađuje sa univerzitetima ili drugim institucijama gde se vrše ispitivanja kako bi odredio mehanizme rada, i proučavanja uzroka i lečenja bolesti koje mogu da utiču na imuni sistem.

 

Koje bolesti leči imunolog?

Pored bolesti koje leči imunilog su alergije ili preosetljive reakcije kao što su anafilaksis, poremećaji imunog isstema povezani sa bolestima kao što su dijabetes, hronične granulomatozne bolesti ili HIV, autoimmune bolesti kao što su lupus eritematosus, reumatski artritis, Hašimotov tireoiditis i mistenija gravis, i druge bolesti ili poremećaji koji uključuju imuni sistem.

 

Koje zahvate koristi imunolog?

Imunolog će ispitivati medicinsku istoriju pacijenta kao što su pušačke navike, fizičke aktivnosti I nivoi neaktivnosti, prethodne bolesti ili operacije, i porodična istorija sličnih bolesti.

Doktor će ispitati abdominalnu regiju, poslušati srce, i izmeriti krvni pritisak pacijenta, a može i prepisati dalje testove koje pacijent treba da uradiukoliko se ne može doći do dijagnoze, a testovi mogu biti kardiološki i radiološki, testovi krvi, genetsko tstiranje, i test koji se koristi za traženje autoantitela.

 

Kada pacijent treba da poseti imunologa?

Pacijent treba da poseti imunologa ukoliko sumnja na alergiju ili zapaljenje nepoznatog porekla a koje se povezuje sa groznicom ili gubitnom težine. Drugi razlozi uključuju nastavak imunoterapije, ili ukoliko pacijent ima problema sa regulisanjem asmatičnih problema, ili se bori sa anafilaksisom.