Inerna medicina je grana medicine koja se bavi veoma širokim spektrom bolesti da dijagnostifikuje i leči, tako što bolesima pristupa sa stanovništva medicinske perspective umesto kao čisto hirurška.

 

Šta internista radi?

Internista se brine o pacijentima koji pate od patoloških, autoimunih, alergijskih, gastroenteroloških, i reumatskih poremećaja, i svih drugih pitanja u vezi sa opštom medicinom koja ne zahtevaju hirurški pristup.

Ova vrsta doktora ocenjuje stanje pacijenta uzimajući u obzir I fizičke I psihološke aspekte, analizirajući simptome i znakove prisutne u svim organima. Doktor tada prepisuje bilo koju analizu ili terapiju sa višestrukom primenom lekova kako bi lečio bolest ili, ako je potrebno, upućuje pacijenta kod drugog odgovarajućeg specijaliste.

 

Koje bolesti leči internista?

Bolesti koje najčešće leči ova vrsta doktora su poremećaji jetre, metabolički poremećaji hormonske ili imunološke prirode, infekcije, kardiovaskularne bolesti, gastrointestinalni poremećaji, bolesti koje utiču na pluća, bubrege ili krv, i tumori.

 

Koje zahvate koristi internista?

Internista sakuplja medicinsku istoriju pacijenta i vrši fizička ispitivanja procenjujući moguću potrebu za lečenjem. Procedure koje najčešće koristiovaj specijalista ključuju dopler ultrazuvk, ehografiju, hemodijalizu, praćenje holtera, spirometriju, test glukoze, test hidrogenski test, urea test i dijabetes, sndokrinološke, gastroentrološke i reumatološke testove.

 

Kada pacijent treba da poseti internistu?

Poseta se preporučuje kada pacijent želi ili mu treba sveobuhvatna procena njegovog fizičkog ili mentalnog zdrvlja. Obično lekar opšte prakse upućuje pacijenta kod interniste, imajući već spremljene testove koji mogu biti od koristi specijalisti.