Kardio hirurgija je grana hirurgije koja se bavi ljudima koji pate od kardiovaskulatnih bolesti a kojima je potreban hirurški zahvat.

 

Šta kardio-hirurg radi?

Kardio-hirurg vrši hirurške zahvate na srcu i krvnim sudovima kako bi se popravile štete koje prouzrokuju bolesti ili poremećaji kardiovaskularnog sistema, nakon što su se medicinska lečenja pokazala neuspešnim. Specijalista može da izvrši različite vrste intervencija na srcu ili krvnim sudovima, uključujući postavljanje uređaja koji mogu pomoći srcu da pumpa krv do ostatka tela sa većom efektivnošću. Kao dodatak tome, kardio-hirurg  takođe sprovodi oeracije translatacije srca.

 

Koje bolesti leči kardio-hirurg?

Pored bolesti i oboljenja koje često leči kardio-hirurg, tu se nalaze i valvuralna oboljenja srca, urođea oboljenja srca, aneurizma korena aorte, aneurizma ulazne aorte, i skleroza aortnog zaliska. Drugi tretmani uključuju ishemičku kardiomiopatiju, akutnu mitralnu regurgitaciju, VSD postinfrakciju, atrijalnu fibrilaciju, artimije, akutnu aortnu disekciju, i anginu.

 

Koje zahvate koristi kardio-hirurg?

Kardio-hirurg može da vrši otvorenu operaciju srca, ili manje invazivne pristupe primenom samo malih zahvata između rebara. Procedure koje se najčešće koriste su CABG, angioplastija, zamena srčanog zaliska, aterektomija, kardiomioplastija, transplatacija srca, radiofrekventna ablatacija, ugrađivanje stentova, transmiokardialna revaskularizacija, I ugradnja pejsmejkera ili drugih uređaja koji će pomagati srcu u normalnom funkcionisanju.

 

Kada pacijent treba da poseti kardio-hirurga?

Kardiolog je doctor koji će poslati pacijenta kardio-hirurgu. Obično kardiolog šalje pacijenta kod kardio-hirurga kada se nešto neobično pojavi prilikom kardiološkog prekgleda a što zahteva hirurški zahvat.