Ehokardiografija je neinvazivna dijagnostička metoda snimanja slika korišćenjem ultrasoničkih refleksija srca, pomoću kojih doktor može da vidi unutrašnje srčane structure kao što su zalisci i krvni sudovi.

 

Ko je kardio-sonografer?

Kardio-sonografer je doktor ili tehničar koji je obučen da korsiti ultrazvuk kao način dijagnostičke kontrole. Cilj sonografera je da vidi unutrašnju strukturu srca i da oceni funkcionalnost, i prisustvo bilo kakvih anomalija. Osim tradicionalne sonde, sonographer takođe koristi ultrazvuk za procenjivanje i hemodinamička merenja protoka krvi, i  ultrazvuka transkranijalnog doplera koji može da obeleži intrakardijalnih i pulmonarnih disfunkcionalnosti.

 

Koje bolesti leči kardio-sonografer?

Bolest koju najčešće leči kardio-sonografer su poremećaji krvnih sudova kao što su stenoza, pestis, ulveracija i disekcija aorte, i intrakardialne i pulmonarne disfunkcije.

 

Koje zahvate koristi kario-sonografer?

Kardio-sonografer može da koristi trdicionalnu sondu, dopler ultrazvuk za poremećaje krvnih sudova, kao i transkranijalni dopler ultrazvuk za intrakardijalno ispitivanje.

 

Kada pacijent treba da poseti kardio-sonografera?

Lekar opšte prakse će poslati pacijenta sonograferu, ili u slučaju prethodne dijagnoze bolesti kako bi se nadziralo zdravlje ili procenio učinak bilo kog prepisanog tretmana.