Neurohirurgija je grana medicine koja se fokusira na lečenje i hirurgiju problema na mozgu, kičmi, perifernim nervima i arterijama u vratu. Neurohirurg je lekar specijalizovan u oblasti neurohirurgije.

Čime se bavi neurohirurg?

Neurohirurg je specijalista u oblasti neurohirurgije koji se bavi dijagnoziranjem i hirurškim lečenjem problema i bolesti koje se javljaju na centralnom i perifernom nervnom sistemu.

 

Koje sve bolesti leči neurohirurg?

Neurohirurzi se najčešće bave dijagnoziranjem i lečenjem aneurizama na mozgu. Kongenitalne abnormalnosti, problemi sa perifernim nervima, kičmom i degenerativne bolesti kičme su još samo neke od oblasti kojima se bavi neurohirurg, i uključuju neke od sledećih bolesti:

 • Abnormalne izrasline i problemi u vaskularnom sistemu
 • Problemi i oboljenja nerava koji su nastali kao posledica povrede
 • Oboljenja vaskularnog sistema
 • Krvarenje u mozgu
 • Moždani udar
 • Infekcija mozga ili kičme
 • Parkinsonova bolest
 • Epilepsija
 • Hidrocefalus
 • Trigeminalna neuralgija
 • Sindrom karpalnog tunela
 • Posledice artritisa i preloma na vratu, kičmi ili lobanji
 • Povrede i oboljenja kičmenih pršljenova
 • Tumori na centralnom nervnom sistemu
 • Tumori na perifernom nervnom sistemu
 • Tumori u i na lobanji

 

Koje sve procedure koristi neurohirurg?

Postoji nekoliko vrsta hirurških procedura i zahvata koje koriste neurohirurzi.

Kada su u pitanju neoplastične patologije, hirurg specijalista može otkloniti beningne i maligne tumore na mozgu korišćenjem traidicionalnih neinvazvnih tehnika ili korišćenjem tehnike gama noža.

Kada u pitanju vaskularne bolesti, neurohirurg može koristiti mikrohirurške ili endovaskularne procedure kojima će lečiti aneurizme, krvarenja u mozgu, moždani udar, malformacije na vaskularnom sistemu ili malformacije na tkivu i krvotoku.

Povrede i bolesti kičme poput diskus hernije, stenoze i nestabilnosti kičme, leče se korišćenjem metoda perkusije i korišćenjem drugih neinvazivnim tehnika.

Za lečenje osteoporoze koriste se metode kičmene fuzije, diskektomije, laminektomije, laminoplastije, ugradnje veštačkog međupršljenskog diska, ugradnje veštačkog pršljena i postavljanja šrafova i šipki koje poboljšavaju stabilnost kičme.

U slučaju oboljenja nerava, neurohirurzi koriste tehnike mikrohirurške dekompresije kako bi lečili bolesti poput neuropatije i rizotomije. Mikrohirurška dekompresija se takođe može koristiti za rekonstruisanje i transplantaciju oštećenih nerava.

Za sve ostale patologije koriste se metode funkcionalne i stereotatične neurohirurgije – lečenje Parkinsonove bolesti, raznih oblika paraliza, hroničnog bola, epilepsije, itd.

 

Kada pacijent treba da se obrati neurohirurgu?

U većini slučajeva, pacijenti dobiju uput za neurohirurga kada lekari drugih praksa uvide postojanje nekog neurološkog problema.