Neurologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem poremećaja nervnog sistema, i centralnim kao što su mozak i kičmena moždina, ali i perifernim, što se satoji od nervnih elemenata koj uključuju elemente u očima, ušima i koži.

 

Šta neurolog radi?

Neurolog je doktor koji je specijalizirao neurologiju a bavi se dijagnostifikovanjem i lečenjem problema koji utiču na mozak kičmenu moždinu, i nerve, ali bez primene operacije, koju obavlja neurohirurg.

Mnogi neurolozi su potom specijalizirali, npr., lečenje moždanih udara, epilepsiju, neuromuskularne problem, poremećaje u spavanju, kancere nervnog sistema, ili tipične probleme starih.

 

Koje bolesti leči neurolog?

Bolesti i poremećaji koje najčešće leči neurolog uključuju glavobolje, teškoće pri govoru, poremećaje u pokretima, epilepsiju, i infekcije mozga i perfirenog nervnog sistema kao što su encefalitis, meningitis, i čir na mozgu. Drge uključuju cerebrovaskularne bolesti kao što su šlogovi, neurodegenerativne bolesti kao što je Alchajmer, Parkinson i amiotrofička lateralna skleroza, bolsti koje dovode do gubitka mijelina u centralnom nervnom sistemu kao što je multipleskleroza, i problem sa kičmenom moždinom uklučujući bolesti upale i autoimmune bolesti.

 

Koje zahvate koristi neurolog?

Nakon prikupljanja medicinske istorije pacijenta, neurolog vrši fizičko i neurološko ispitivanje pacijenta, procenjujući jačinu mišića, reflekse, i veštine koordinacije. Određene procedure dijagnostifikovanja uključuju aniografiju, elektroencefalogram, elektromiografiju, PET, lumbalnu punkciju, snimanje magnetnom rezonancom, i Tensilon test.

 

Kada pacijent treba da psoeti neurologa?

Zakazano kod neurologa je korisno kada pacijent iskusi simptome kao što su poremećaji sa koordinacijom, slabost mišića, oštećene čulne sposobnosti, trzanje, i neskladan rad creva.