Pedrijatrijska ortopedija je grana medicine koja se bavi dijagnostifikovanjem i lečenjem bolesti i poremećaja ortopedske prirode koji utiču na decu do 18 godina starosti.

 

Šta pedijatrijski ortoped radi?

Pedijatrijski ortoped može da dijagnostifikuje i leči muskuloskeletalne problem koji utiču na telo koje je još u razvoju. Ova vrsta doktora takođe može da pozove i specijalistu iz drugih grana medicine kao što su ortopedski hirurzi, rehabilitiacijski terapeuti, anesteziolozi, i terapeuti za bol kojima su specijalnost deca.

 

Koje bolesti leči pedijatrijski ortoped?

Pedijatrijski ortoped radi sa naslednim ili stečenim bolestima, zajedno sa traumatologijom muskuloskeletalnog sistema.

Konkretno, pitanja kojima se bavi uključuju skoliozu, varus kolena, golublje prste, rotacijske deformitete, ravna stopala, iskrivljena stopala prema unutra, dislokacija kuka, osteohondritiss, epipfizioliziju kuka, naledne deformitete, ciste na kostima, aneurizmične ciste, histiocitozu, spondilozu, spondilolisteziju, i hiperkifozu. Druge uklučuju displazije kosti, asimetričnost donjih udova, hipoplazije, artrogripozu, deformitete udova usled periferneneuropatije, Blountou bolest, osovinsku devijaciju udova,  osteodenezu imperfektu, cerebralnu paralizu, spinalnu bifidu, spinalnu disrafizmu, pseudartozu, i povrede.

 

Koje procedure primenjuje pedijatrijski ortoped?

Pored zahvata koje se najčešće koriste od strane pedijatrijskog ortopeda, tu spadaju i neonatalni ultrazvukovi kukova, korišćenje gipsa i korseta, hirurški tretmani za kičmu, trakcijske tehnike, ponsetijev protokol za lečenje naslednih golubjih prstiju, dijatermiju, injekcije botulinum toksina, i psihoterapiju.

 

Kada pacijent treba da poseti pedijatrijskog ortopeda?

Ultrasonografija kuka treba da se vrši na svaka tri meseca od dana rođenja deteta. Obično je ispitivanje prilika da se izvrše i drugi testovi koji omogućavaju rano otkrivanje bilo kojih drugih bolesti ili poremećaja koji utiču na muskuloskeletalni sistem.

Takođe se savetuje poseta specijalisti ukoliko položaji detetovih stopala, kolena ili kičme nisu pravilno raspoređeni.