Plastična hirurgija je grana hirurgije koja se bavi rekonstrukcijom različith tipova tkiva kao što su koža, mišići, i potkžno tkivo tela, a sve radi korekcije deformiteta i sa funkcionalne i sa estetske tačke gledišta. Cilj plastičnog hirurga je da ukloni i urođene (od rođenja) ili nastale (prouzrokovane prethodnom operacijom, bolešću, traumom ili povredom) poremećaje kako bi povratila funkcionalnost tkiva što je bliže moguće normali.

 

Šta plastični hirurg radi?

Plastični hirurg je doktor koji se specijalizirao za plastičnu hirurgiju a koji se bavi dijagnostifikovanjem i lečenjem svih patoloških stanja koja su povezana sa plastičnom hirurgijom.

 

Koje bolesti leči plastični hirurg?

Bolesti koje najččešće leči plastični hirurg uključuju anomalije koje su prouzrokovane defektima nastalim prilikom rođenja kao što su zečja usna, rascepljeno nepce i spojeni prsti, delovi kože oštećeni prethodnim operacijama kao što su mazektomija ili uklanjanje tumora, teške opekotine, i trauma.

 

Koje zahvate koristi plastični hirurg?

Postoji nekoliko zahvata i procedura koje koristi plastični hirurg u zavisnosti od stanja koje se leči. Jedna od najčešće korišćenih tehnika je “presađivanje”, kada se delovi tkiva uzimaju sa određenog dela tela a potom se stavljaju na drugi deo tela. Druga tehnika se zove “zalisci” gde su zalisci delovi tkiva koji zadržavaju vezu sa donorskim delom a prenose se na primajući deo, koji mora obavezno da bude odmah do donorskog mesta.

 

Implanti se koriste u druge svrhe, obično za punjenje ili korekciju urođenih ili nastalih deformiteta na područjima kao što su grudi, listovi, zadnjica, i obrazi. Konačno, nos i uši takođe mogu biti podložni ovoj operaciji i iz funkcionalnih i iz estetskih razloga.

 

Kada pacijent treba da poseti plastičnog hirurga?

Pacijent treba da zakaže pregled kod plastičnog hirurga kada želi da popravi urođene ili stečene deformitete, ali i kada želi da prati postoperativni oporavak.