Senologija je grana medicine koja se posebno bavi proučavanjem bolesti koje utiču na grudi.

Senologija utiče na povećani broj drugih grana medicinskih specijalizacija kao što su endokrinologija, radiologija, onkologija, i patološka anatomija.

 

Šta senolog radi?

Senolog je lekar koji je obično specijalizirao onkologiju, a koji se bavi proučavanjem bolesti koje utiču na grudi, sa fokusom na kancere koji utiču na ovaj deo tela.

 

Koje bolesti leči senolog?

Bolesti koje najčešće leči senolog su sve one čija su briga grudi kao što su čirevi, ciste, mastitisi, stanja upaljenosti i inficiranocti, i rak dojke.

 

Potreba za kreiranjem nove grane medicine koja se posebno bavi grudima je rezultat rastuće svesti da je rak dojke veoma raširena bolest, a i da je karakteriše veom visoka stopa smrtnosti jer je drugi po redu kancer koji prouzrokuje smrt kod žena nakon raka pluća. Takođe je veoma složen da je multidisciplinarni pristup potreban I prilikom dijagnostifikovanja sonograferom i radiologijom, ali i u fazi patologije, dok izbor lečenja ide u dogovoru sa onkologom, endokrinologom i onkologom radijacije.

 

Koje zahvate koristi senolog?

Pored dijagnostičkih procedura koje najčešće koristi ovaj specijalista se nalaze i kliničko ispitivanje dojki pomoću posmatranja i dodirivanja grudi, instrumentalnih testova kao što su ultrazvuk, mamografija, snimanje magnetnom rezonancom, PEM, PET teestovi, i genetski testovi za procenu naslednosti šansi raka dojke.

Pored procedura za lečenje raka dojke tu se nalaze i kvadranektomija i amzektomija što je u stvari fizičko uklanjanje dojke.

 

Zašto pacijent treba da poseti senologa?

Nakon seksualne zrelosti, žena treba redovno da ide na preglede kod senologa, čak i u nedostatku određenih simptoma ili problema, kako bi se pratilo zdravlje dojki.

Poseta senologu se preporučuje ukoliko pacijent oseća lokalizovani bol, crvenilo ili otok, vidljive čvorove, promene na bradavici ili spolja ili iznutra, i promene oblika dojke ili boje kao što je “peau d’orange” (koštičavo ili bobičasto pojavljenje na koži).