Sportska medicina je grana medicine koja se bavi prevencijom i lečenjem bolesti koje se povezuju sa fizičkim aktivnostima vezanim za sport.

 

Šta sportski doktor radi?

Sportski doktor može da potvrdi nivo fizičke spremnosti nekog pacijenta kako bi oni mogli da učestvuju u takmičarskim i netakmičarskim sportovima, a ova vrsta doktora može da sprovede testove i procene kako bi identifikovao bilo koje medicinske problem koji su vezani za sport ili da preporuči nevežbanje, ako što je u slučaju bolesti srca. ovaj specijalista može takođe da pruži savet u vezi ishrane sportiste, da se brine o povredama vezanim za sport, a odgovoran je za lečenje hroničnih bolesti kroz korišćenje prepisanih lekova kao što je terapija. konačno, ovaj doktor je ukljulen u procenu doping slučajeva sportista.

 

Koje bolesti leči sportski doktor?

bolesti koje najčešćeleči sportski doktor su povrede vezane za sport kao što su oštećenja zglobova i ligamenata, distorzije, patelofemoralni bolovi kao što su trkačko koleno, medijalni i lateralni epikondilitis kao što su golferski i teniski lakat, prelomi, musluloskeletalne povrede i povrede glave. ovaj doktor takođe može da se bavi problemima kao što su bol u leđima i gongalija.

 

Koje procedure koristi ovaj doktor?

Sportski doktor procenjuje stanje mentalnog i fizičkog zdravlja onoga ko se bavi sportom, pruža pomoć prilikom povreda, a može da koristi sport kao terapiju u spečavanju i upravljanju hroničnih bolesti koje se povezuju sa ovakvim načinom života. Među testovima i tretmanima koji se koriste od strane ovog doktora su i testiranje vežbanja, protokol RICE koji znači odmor, led, kompresija I elevacija, i kortikosteriodne injekcije.

 

Kada pacijent treba da poseti sportskog doktora?

Pacijent može da poseti sportskog doktora  ukoliko mu je potrebno da dobije sertifikat o zdravlju kako bi se bavio sportom, ukoliko se oporavlja od sportske povrede, i u slučajevima gde pacijent želi da koristi sportsku terapiju ka spreči ili da se bori sa hroničnom bolešću koja može imati koristi od fizičke terapije.