Vaskularna hirurgija je grana hirurgije koja se bavi hirurškim intervencijama kako bi se ispravile ili unapredile prognoze bolesti koje utiču na krvne sudove tela korišćenjem tehnika popravki, zamena ili uklanjanja.

 

Šta vaskularni hirurg radi?

Vaskularni hirurg  je hirurg koji je specijalizirao operacije koje se vrše na krvnim sudovima tela, kome je cilj da izleči ili unapredi prognoze i dijagnoze koje utiču na ove delove tela.

 

Koje bolesti leči vaskularni hirurg?

Bolesti koje najčešće leči vaskularni hirurg uključuju abdominalne aortne aneurizme, periferalne arterijske bolesti, cerebrovaskularni nedostatak, i proširene vene.

 

Koje zahvate koristi vaskularni hirurg?

Procedure koje najčešće koristi vaskularni hirurg sa intervencijske perspective uključuju ablaciju, amputaciju, angioplastiju, endarektomiju radi uklanjanja bolsti na arterijama, postavljanje bajpasa, endovaskularne procedure za abdominalnu aortsku aneurizmu, skleroterapiju za lečenje proširenih vena, uklanjanje vena radi uklanjanja dela vena prilikom lečenja proširenih vena, i laserske tretmane. Sa dijagnostičke perspective, procedure uključuju testove krvi zbog markera holesterola ili drugih bolesti aretrija, angiografiju, angiografiju magnetnom rezonancom, CAT skeniranje, dopler ehokardiogram, enkl-brahijalni indeks test, i nuklearnu magnetnu rezonancu.

 

Kada pacijent treba da poseti vaskularnog hirurga?

Lekar opšte prake šalje pacijenta vaskularnom hirurgu ako je potrebno. Drugi razlog posete jeste praćenje postoperativnog oporavka.