Šta je šestovalentna vakcina?

Šestovalentna vakcina je vrsta vakcine koja se daje deci tokom prve godine života, i štiti ih od razvijanja šest različitih bolesti, i to difterije, tetanusa, acelularnog pertusisa, dečije paralize, hepatitisa tipa B i hemofilus influence tipa B.

 

Difterija je akutna infektivna bolest koju izaziva bakterija Corynebacterium diphtheriae, odnosno toksin koji ona proizvodi. Ovaj toksin onemogućava normalno funkcionisanje ćelija srca, nervnog sistema i bubrega. Difterija se najčešće prenosi direktno, i to kontaktom sa zaraženim osobama, a nešto ređe indirektno, kontaktom sa predmetima koji su zaraženi ovom bakterijom. Tetanus je nezarazna infektivna bolest koju izaziva bakterija Clostridum tetani. Ova vrsta bakterije veoma je rasprostranjena u prirodi i veoma lako može ući u telo kroz posekotine na koži ili kontaktom sa zaraženim zemljištem ili prljavim predmetima. Toksin ove bakterije veoma brzo dospeva u nervni sistem i može dovesti do pojave komplikacije poput kontrakcija i grčevima u mišićima.

 

Acelularni pertusis je infektivna bolest koju izaziva bakterija Bortedella pertussis. Infekcija ovom bakterijom najčešće se javlja kod dece a prenosi se pljuvačkom koja se raspršuje prilikom kašljanja, kijanja ili pričanja. Kod odojčadi starosti do godinu dana, infekcija pertusisom manifestuje se pojavom velikog ili magerećeg kašlja, a može dovesti do pojave veoma opasnih i ozbiljnih posledica poput apnoičnih kriza, bronhopneumonije, konvulzija i encefalitisa.

Poliomijelitis je akutna infektivna bolest koja se javlja kao posledica infekcije poliovirusom. Ova bolest utiče na ćelije koje se nalaze u nervnom sistemu i može izazvati paralizu koja je u nekim slučajevima neizlečiva. Poliomijelitis je veoma zarazna bolest koja se prenosi fekalijama. Fekalije u kojima se nalazi ovaj virus lako mogu kontaminirati velike količine vode ili se preneti preko hrane ili ruku. Poliomijelitis se takođe može preneti putem pljuvačke, a ovim virusom druge mogu zaraziti čak i ljudi koji ne boluju od poliomijelitisa.

 

Hepatitis tipa B je zarazna infektivna bolest koja nastaje kao posledica infekcije virusom hepatitisa tipa B (HBV) koji se prenosi putem krvi i zaraženih telesnih tečnosti poput sperme, majčinog mleka i vaginalnog sekreta. Ova infekcija javlja se u jetri i može izazvati akutni, hroničan ili fulminantni hepatitis.

Hemofilus influence tipa B je vrsta bakterije koja je u velikim količinama prisutna u nosu i grlu. Ova bakterija odgovorna je za većinu infekcija kod ljudi, a pogotovo kod dece mlađe od 5 godina. Hemofilus influenca tipa B prenosi se direktnim kontaktom sa pljuvačkom zaraženih ljudi.

 

Od čega se sastoji šestovalentna vakcina?

Ova vakcina sastoji se od delova svih šest bolesti protiv kojih se bori, čime se omogućava uspostavljanje veoma efikasne zaštite imunološkog sistema. Vakcina se daje u mišić i to u gornji desni deo butine.

 

Kada je najbolje primiti šestovalentnu vakcinu?

Šestovalentna vakcina spada u obaveznu vakcinaciju i daje se tokom prve godine života deteta, i to uglavnom u tri doze. Pertusis i hemofilus influence tipa B sastojci su vakcine koji nisu obavezni, te je u velikom broju slučajeva moguće potpisati sporazum kojim se odbija primanje ovih delova vakcine.

 

Za uspešnu odbranu od hemofilus influence tipa B i hepatitisa tipa B neophodne su dodatne vakcine. Za difteriju, tetanus, pertusis i dečiju paralizu svakih 5-6 godina daje se revakcina koja pojačava dejstvo prve vakcine kod dece. Odraslim osoba savetuje se vakcinacija protiv difterije, tetanusa i pertusisa svakih deset godina.

 

Koje neželjene posledice se mogu javiti kao posledica šestovalentne vakcine?

Šestovalentna vakcina veoma je bezbedna i u najvećem broju slučajeva ne izaziva nikakve probleme. U periodu od 48 sati nakon vakcinacije mogu se javiti sledeći simptomi:

 

  • Crvenilo na mestu uboda igle
  • Oticanje na mestu uboda igle
  • Groznica

 

Kao što je i slučaj sa velikim brojem vakcina, i kod šestovalentne vakcine može doći do ozbiljne alergijske reakcije. Ovi slučajevi su veoma retki.