Šta je vitamin K?

Vitamin K ili naftohinon spada u grupu vitamina rastvorljivih u mastima, koji se skladište u jetri i po potrebi otpuštaju u malim količinama. Stoga nije potrebno da se unose redovno u organizam, na primer putem hrane.

 

Koja je uloga vitamina K?

Vitamin K ili naftohinon ima suštinsku ulogu u procesu koagualcije krvi i omogućava funkcionalnost proteina koji se formiraju i skladište u kostima.

 

Koje namirnice su bogate vitaminom K?

Vitamin K ili naftohinon se uglavnom nalazi u povrću poput paradajza, spanaća, kelja, zelenoj repi, kao i u džigerici. Vitamin K se takođe sintetiše u crevima.

 

Koje su dnevne potrebe vitamina K?

Dnevne potrebe vitamina K ili naftohinona je oko 1 mg po kilogramu telesne težine, količina koja može da se zadovolji uravnoteženom ishranom.

 

Nedostatak vitamina K

Budući da vitamin K ili naftohinon ima suštinsku ulogu u procesu koagulacije krvi, nedostatak vitamina K može da dovede do nekontrolisanog krvarenja. Nedostatak ovog vitamina je međutim veoma redak i može da se javi u slučajevima dugotrajne upotrebe antibiotika ili usled smajene apsorpcije u crevnom traktu.

Ostale posledice nedostatka vitamina K obuhvataju prelome kostiju, osteoporozu in eke vidove artroze.

 

Prekomerni unos vitamina K

Kod odraslih osoba prekomerni unos vitamina K ili naftohinona je redak, baš kao i simptomi koji se tom prilikom mogu javiti: povraćanje, anemija, tromboza, prekomerno znojenje, naleti vrućine i stezanje u grudima.

Kod novorođenčadi, prekomeran unos vitamina K ili naftohinona uzrokovan je prevelikim unosom suplemenata. Među simptomima se mogu javiti žutica – prebojavanje kože i očiju žutom bojom.