Humanitas je visoko specijalizovana nastavna bolnica i istraživački centar. Akreditovana od strane Svetske Zdravstvene Organizacije, Humanitas objedinjuje specijalizovane centre za lečenje raka, kardiovaskularnih bolesti, neuroloških i ortopedskih oboljenja kao i Centar za Oftalmologiju i Centar za Plodnost. Bolnica je takođe opremljena Urgentnim centrom i centrom za radioterapiju.

Italijansko Ministarstvo zdravlja dodelilo je Humanitasu status “Istraživačke bolnice” (IRCCS) sa glavnim fokusom na bolesti imunog sistema, počev od kancera pa sve do reumatoidnog artritisa.

Humanitas se smatra jednom od tehnološki najnaprednijih bolnica u Evropi. Bolnica je opremljena sledećim aparatima:

  • Poslednja generacija linearnih akceleratora koji se koriste u radioterapiji prilikom lečenja raka
  • Visoko razvijeni robotički instrumenti koji se koriste kod manje invazivnih hirurških zahvata
  • Poslednja generacija lasera koji se koriste u Oftalmologiji
  • Sistemi poput DoseWatch koji automatski prikupljaju i analiziraju izloženost pacijenta zračenju i radioaktivnom jodu
  • Dijagnostičke tehnologije poput CAT skenera koji se koristi u Neurohirurgiji

U Humanitasu veruju da je najbitnije objediniti organizacionu efikasnost i kvalitet kliničkog lečenja. Upravo iz tog razloga, ova bolnica je prva u Italiji, i jedna od retkih u Evropi, koja je sertifikovana od strane Međunarodne Združene Komisije (2002, 2006, 2009, 2012 i 2015. godine). Smatrana od strane Harvard Univerziteta kao jedne od četiri najinovativnije bolnice u svetu, Humanitas je korišćen za studiju slučaja Harvard Poslovne škole upravo zbog svog organizacionog modela koji objedinjuje finansijsku, razvojnu i socijalnu odgovornost.

Bolnica promoviše zdravstvenu negu, rano otkrivanje i prevenciju bolesti (primarna i sekundarna prevencija) preko svojih ambulanti i unapređenim i inovativnim uslugama koje pruža. Ona podstiče i ohrabruje pobedničku strategiju očuvanja zdravlja uz stalno promovisanje redovne fizičke aktivnosti i zdravog načina života. Humanitas je uvek imao aktivnu ulogu u brojnim kampanjama koje ističu značaj zdravog načina života.

Humanitas Istraživačka Bolnica je takođe vodeća u grupi koju čine i bolnice Bergamu, Torinu, Kataniji, Kastelanci (Vareze) i Milanu.