Stomatološki centar

Stomatološki centar pri Humanitasu izvodi sve vrste zahvata u oblasti stomatologije. U ponudi se nalaze brojne usluge: tokom prve posete pacijentu otvara se zdravstveni karton sa kliničkim statusom i planom lečenja za svakog pacijenta, obični endodontski i konzervativni zahvati na zubima (rekonstrukcije, lečenje kanala korena, avulzije, itd.), oralna higijena i preventivna nega, unutarkoštani implanti, proteze (fiksne, mobilne ili proteze na implantima), posebni stomatološki tretmani poput sofisticiranih implanta sa momentalnom ugradnjom. Pacijenti čekaju samo 4 sata pre nego što ponovo dobiju svoj osmeh uz pomoć novih fiksnih proteza koje deluju kao njihovi prirodni zubi.

 

Ono što je posebno, jeste da je se usluge u ovom odeljenju karakterišu monodisciplinarnim pristupom: tačnije, svaki specijalista zadužen je za jednu stručnu oblast, i tako pruža najbolje moguće lečenje izvanrednog kvaliteta.